Керівництво УЦ “Новатор” на семінарі-навчанні в ДП “ГНМЦ”

6-7 квітня 2011 року директор УЦ «Новатор» Овсянников Ф.О., заступник директора Лях О.М. та заступник директора Потапова С.М. взяли участь у семінарі-навчанні за темою «Актуальні питання організації навчання та перевірки знань з охорони праці».


 

Семінар-навчання за темою «Актуальні питання організації навчання та перевірки знань з охорони праці» для керівників, методистів та фахівців усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб інших суб’єктів господарювання, провів ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України».

Відкрила семінар Вінокурова Луїза Едуардівна, начальник відідлу програмно-методичного забезпечення ДП «ГНМЦ».

Семінар-навчання відбувся за участю представників ДП “ГНМЦ”, представників територіального управління по Київській обл. та м.Києву, начальника відділу організації державного нагляду територіального управління Держгірпромнагляду Київської області та м.Києву, начальника відділу охорони праці управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Держгірпромнагляду, начальника центру психофізіологічної експертизи, начальника відділу навчальни систем фірми «Протек», директорів навчальних центрів та ін.

На семінарі розглядалися такі питання:

– Удосконалення навчання з питань охорони праці та його нормативно-правового забезпечення

– Нормативно-правова база щодо проведення психофізіологічної експертизи працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки

– Удосконалення професійного навчання працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, на підприємстві

– Особливості організації навчання з охорони праці в державах СНД

– Організація навчання з радіаційної безпеки в Україні

– Особливості організації та проведення навчання з охорони праці в закладах вищої освіти

– Навчання з охорони праці – важливий захід профілактики державної системи запобігання нещасним випадкам

– Обговорення проекту Вимог до суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці

– Проблемні питання у сфері охорони праці та шляхи їх вирішення

– Інтерактивні методи навчання дорослих слухачів

– Використання комп’ютерних технологій під час вивчення нормативно-правових актів з охорони праці

– Вивчення нормативно-правових актів з охорони праці за допомогою Інтернет

– Особливості організації спеціального навчання з питань охорони прпаці у навчальних закладах

– Досвід добровільної організації суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб у м.Києві та Київській області

– Аналіз порушень вимог Типового положення під час перевірки знань з питань охорони праці (моніторинг копій протоколів перевірки знань з охорони праці посадових осіб)

– Шляхи вирішення проблемних питань у сфері навчання та перевірки знань з охорони праці на досвіді навчальних закладів Донецької області

– Обмін досвідом та пропозиції щодо організації навчання з охорони праці.

Наприкінці семінару було обговорено проект і прийнято Рішення семінару.

Всі учасники семінару отримали іменні сертифікати.