Порядок ведення журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці

Порядок ведення журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці

 

Графа № 1      вказується порядковий номер запису

Графе № 2      вказується Дата проведення інструктажу

Графе № 3      вказується Прізвище та ініціали особи, якій проводили інструктаж

Графе № 4     вказується професія або посада особи, якій проводили інструктаж, а також зазначається повна кількість років, які виповнились на момент проходження інструктажу

Графа № 5     вказується вид інструктажу, а також номер(и) інструкції, за якою проводився інструктаж. При проведенні позапланового або цільового інструктажу номер інструкції може не вказуватись

Графа № 6     вказується причина, яка викликала необхідність проведення інструктажу. При проведенні первинного або повторного інструктажу графа не заповнюється

Графа № 7     вказується прізвище та ініціали особи, яка проводила інструктаж

Графа № 8      ставить підпис працівник, який проходив інструктаж

Графа № 9      ставить підпис посадова особа, яка проводила інструктаж

Графа № 12   ставить підпис працівник, який перевірив знання та здійснив допуск до роботи, та вказується дата допуску до роботи

 

При проведенні стажування:

Графа № 10   вказується кількість змін призначеного стажування та дати початку та фактичного закінчення стажування

Графа № 11   Ставить підпис працівник, який пройшов стажування.

 

При звільненні від стажування в графах № 10,11 ставляться прочерки.

Якщо стажування не потрібне – графи № 10,11 не заповнюються.

 

Важливо знати:

1.    Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

2.    На першій сторінці Журналу вказується назва підприємства (організації), дата початку і закінчення ведення Журналу.

3.    Не допускається лишати в журналі незаповнені рядки.

4.    При помилковому записі не допускається користуватись стирачкою або коректором. Помилковий запис має бути викреслений та завірений підписом.

5.    Термін зберігання журналу – 10 років з моменту закінчення.