І Міжнародний і VI Всеукраїнський семінар з охорони праці

У журналі «Охорона праці» 11/2015 вийшла стаття «І Міжнародний і VI Всеукраїнський семінар з охорони праці» про однойменний семінар Учбового центру “Новатор”:

У вересні в Ужгороді учбовий центр «Новатор» провів І Міжнародний і VI Всеукраїнський семінар з охорони праці та промислової безпе­ки «Європейські директиви в галузі охорони праці. Зміни СУОП при переході на ризик-орієнтований під­хід». У ньому взяли участь 60 фахівців з охорони праці різних підприємств України, а також провідні міжна­родні експерти: Екехард Бауер — виконавчий ві­це-президент міжнародного органу із сертифікації Quality Austria, міжнародний експерт з питань якості, охорони та безпеки праці, ризик-менеджменту, СУОП, провідний аудитор з багатьох міжнародних стандартів та Фрідріх Куен — заступник президента з питань між­народного та національного партнерства, а також з управління персоналом міжнародного органу із сер­тифікації Quality Austria.

Безумовно, найголовнішими на семінарі були його учасники, а це представники різних підприємств і організацій, які вже давно співпрацюють із УЦ «Новатор». Серед них ліде­ри мобільного зв’язку компанії «Київстар» і «МТС», будівель­ні холдинги «Кнауф» і «Леруа Мерлен», магазини «Сільпо» і «Фора». Також у семінарі взяли участь представники АЗС «Шелл», ТОВ «Укрглас», Полтавського національного пед-університету ім. В. Короленка, компанії «Цеппелін Україна», ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», ТОВ «Комодор», ТОВ «Сандора» та ін­ших компаній.

Передучасниками заходу виступив Фрідріх Куен, який особ­ливу увагу приділив європейським стандартам у питаннях охорони праці. А спікери семінару — викладачі «Новатора», які пройшли спеціальну підготовку за міжнародними стандарта­ми, — Г. Роголь і Н. Данько у своїх виступах зупинилися на ди­рективах Європейського Союзу у сфері охорони праці. Жвавий інтерес учасників семінару викликали практичні заняття стосов­но того, які моменти мають бути відображені в СУОП, щоб вона відповідала вимогам директиви щодо ризик-орієнтованого під­ходу. Із заключним словом на семінарі виступив директор учбо­вого центру «Новатор» Ф.Овсянников, який разом з Екехардом Бауером вручив учасникам сертифікати міжнародного зразка.

Автор статті – Т.Приходько, головний менеджер відділу маркетингу УЦ «Новатор»

І Міжнародний і VI Всеукраїнський семінар з охорони праці