Аудит СУОП – реальна допомога в організації безпечного виробництва.

Учбовий центр «Новатор», який є повноважним представником в Україні відомого у світі органу із сертифікації Quality Austria, організував і провів у Києві для представників держустанов та громадських організацій зустріч з міжнародним експертом з питань якості, охорони праці, ризик-менеджменту, систем управління охороною праці, провідним аудитором з багатьох міжнародних стандартів, виконавчим віце-президентом Quality Austria Екіхардом Бауером.
Учасники зустрічі обговорили вимоги європейського та австрійського законодавства з питань безпеки праці, профілактики нещасних випадків та профзахворювань шляхом впровадження ефективних систем управління охороною праці, їх сертифікації тощо.
Відповідаючи на запитання аудиторії, Екіхард Бауєр детально розповівши про систему забезпечення безпеки в Австрії.
Чинний закон про охорону праці було прийнято в Австрії у 1996р. у ході приєднання країни до Євросоюзу. У ньому враховано всі вимоги рамкової Директиви 89/391/ЄЕС «Про впровадження заходів щодо покращення безпеки та охорони здоров'я працівників під час роботи».
Австрійське законодавство з охорони праці включає два блоки. Перший орієнтований на людей, другий - на обладнання та речовини.
Роботодавець може використовувати в Австрії найману робочу силу лише тоді, коли він абсолютно упевнений у тому, що з його працівниками не станеться жодного несчастного випадку. Зрозуміло, що таке поняття, як залишковий ризик, існує завжди, і він повинен перебувати під управлінням.
Робоче місце допускається до використання лише в тому випадку, якщо на ньому визначено всі ризики та встановлено безпечність обладнання та використовуваних матеріалів.
До будь-якого обладнання висувається вимога, що його можна використовувати лише відповідно до його призначення — отже, його експлуатація безумовно безпечна. Якщо роботодавець хоче змінити або розширити призначення обладнання, то воно має пройти перевірку з новим нанесенням СЕ-маркування.
Якщо на підприємстві не відбувається жодних змін у виробничому процесі, ревізія обладнання та інструктаж персоналу проводяться 1 раз на рік. Якщо ж відбувалися якісь зміни, то після кожної їх.
Відповідальність за безпеку виробництва несе роботодавець. Незважаючи на те, що на кожному підприємстві назначають спеціаліста з безпеки, при настанні несчастного випадку всі питання органи контролю адресують роботодавцю. Тому всі учасники виробництва зацікавлені у впровадженні ефективної системи управління охороною праці.
Роботодавець зобов'язаний забезпечити безпеку праці шляхом правильної організації робочого місця, відповідної роботи обладнання та використання безпечних речовин та оформити норми безпеки корпоративними правилами. Працівник зобов'язань виконувати ці правила. Якщо він їх порушив і це призвело до несчастного випадку, відповідальність і відповідні витрати покладаються на працівника. Якщо ж винний роботодавець, то незалежно від того, що працівник обов'язково застрахований, витрати покладуть на роботодавця. Усі ці питання в Австрії вирішуються у судовому порядку.
Для забезпечення безпеки виробництва підприємства впроваджують системи управління охороною праці та сертифікують їх. До цих процесів залучають незалежних фахівців, зокрема аудиторів. Аудит з безпеки праці не є обов'язковим, але приносити підприємству велику користь, адже сторонні фахівці краще бачать як наявні недоліки, так і можливості для удосконалення СУОП. Аудитори один раз на три роки проходять навчання для підвищення кваліфікації та перевірку знань, зокрема вимог національного законодавства з охорони праці.
За даними офіційної статистики, в Австрії після впровадження на підприємствах СУОП кількість нещасних випадків на виробництві та профзахворювань знизилася вдвічі.

Автор статті – Олеся Щербак
Журнал “Охорона праці та пожежна безпека” №9/2015, стор. 6-8