Щорічний Конкурс

Щорічний Конкурс

«Збережемо життя»

Читати статтю з журналу “Охорона праці” 2010 р., №6 про конкурс «Збережемо життя»

Конкурс проводиться серед спеціалістів з охорони праці, які співпрацюють із ТОВ «Навчальний центр «Новатор» у сфері навчання.

Щорічний Конкурс «Збережемо життя» приурочений до всесвітнього Дня охорони праці, що відзначається 28 квітня.

До участі у Конкурсі допускається спеціаліст, який має досвід роботи на посаді інженера з охорони праці не менше 1 року.

Кількість учасників Конкурсу від однієї організації не обмежена.

Цілі та завдання Конкурсу
Основними цілями Конкурсу є:
– підвищення ефективності та якості роботи зі створення в організаціях безпечних та здорових умов праці;
– пропаганда позитивного досвіду роботи у галузі охорони праці;
– підвищення престижу та значущості посади «Інженер з охорони праці»;
– привернення уваги роботодавців та працівників до питань покращення умов та охорони праці;
– пошук нових методів профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Відповідно до основних цілей ставляться такі завдання Конкурсу:
– розвиток у працівників служб охорони праці творчої активності, професійної майстерності та новаторства, створення стимулу до вдосконалення виконуваної роботи;
– розширення меж професійного спілкування інженерів з охорони праці, поширення кращих форм та методів роботи в галузі покращення умов та охорони праці.

Організатором Конкурсу виступає ТОВ “Навчальний центр “Новатор”.

Порядок проведення Конкурсу

Конкурс відбувається у два етапи.
До участі у першому етапі запрошуються усі фахівці з охорони праці, які співпрацюють із ТОВ «Навчальний центр «Новатор» у сфері навчання.
У другому етапі беруть участь конкурсанти, які успішно пройшли перший етап конкурсу.
Ознайомлення учасників з умовами проведення Конкурсу та завданнями першого етапу проводиться письмовою розсилкою, розсилкою електронною поштою та ін. Відповіді на завдання першого туру є заявкою на подальшу участь.
Витрати, пов'язані із проведенням Конкурсу, покриваються коштами ТОВ «Навчальний центр «Новатор».

ТОВ «Навчальний центр «Новатор» організовує фото- та відеозйомку, висвітлення Конкурсу у засобах масової інформації. Для членів конкурсної комісії надаються робоче приміщення, канцелярське приладдя, засоби зв'язку, обчислювальна та розмножувальна техніка та ін.

Підбиття підсумків Конкурсу

Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії, які мають право голосу.
Підсумки Конкурсу оголошуються головою конкурсної комісії.
Переможцем визнається учасник, який набрав найбільшу сумарну кількість балів за два етапи. Учасники Конкурсу, які посіли 1-е, 2-ге та 3-тє місця, за результатами Конкурсу нагороджуються дипломами та грошовими призами.
Спірні моменти під час підбиття підсумків вирішуються більшістю голосів конкурсної комісії відкритим голосуванням. За рівності голосів вирішальний голос має голова конкурсної комісії.
Підсумки Конкурсу публікуються у засобах масової інформації, у т.ч. у журналі «Охорона праці» та спеціалізованій газеті «Все про охорону праці» та розміщуються на інтернет-сайті Навчального центру «Новатор» (www.ucnovator.kiev.ua).

Порядок формування, функції та права конкурсної комісії
Загальне керівництво Конкурсом та контроль за його проведенням, а також нагородження переможців здійснює конкурсна комісія.
Конкурсна комісія формується з-поміж організаторів Конкурсу та інших представників. Конкурс очолює голова, який призначається конкурсною комісією.
Для своїх функцій конкурсна комісія має право вимагати від учасників Конкурсу роз'яснення інформації, наданої ними.
Зміна вимог цього Положення може проводитись лише конкурсною комісією.
Конкурсна комісія забезпечує дотримання принципів об'єктивності, єдності вимог та створення рівних конкурентних умов для всіх учасників Конкурсу; розглядає конфліктні ситуації у разі виникнення; своєчасно інформує учасників Конкурсу про зміни умов його проведення та про результати Конкурсу; веде звітність за результатами конкурсу.

Умови участі

Порядок проведення Конкурсу

Конкурс проводиться за адресою: 03148, м. Київ, вул. Строкача, 7, ТОВ «Навчальний центр «Новатор».

Заявкою про намір взяти участь у Конкурсі є відповідь на завдання першого етапу конкурсу (заповнена реєстраційна карта учасника), передана до 20.04.2012 р. будь-яким зручним способом:

- поштою: 03148, м.Київ, вул.Строкача,7, оф.144 ТОВ «Навчальний центр «Новатор»;

– факсом: (044) 407-11-09, 403-83-55;

- по е-mail: novator_iso@ukr.net.

Завдання першого етапу конкурсу (завантажити)

Другий етап конкурсу відбудеться 20-25.05.2011 р.

Перший етап складається із завдання на знання теоретичних питань, пов'язаних з умовами та охороною праці, у тому числі вимог законодавчих та інших нормативних правових актів України.

У другому На етапі беруть участь конкурсанти, які пройшли перший етап конкурсу. На даному етапі проводиться перевірка практичних навичок (елементи ділової гри) щодо: організації робіт з охорони праці; складання інструкцій для персоналу; вирішення нестандартних ситуацій; надання першої допомоги постраждалим тощо.

Витрати, пов'язані із проведенням Конкурсу, покриваються засобами ТОВ «Навчальний центр «Новатор».

Підбиття підсумків Конкурсу

У другому етапі Конкурсу беруть участь конкурсанти, які вчасно та правильно відповіли на завдання першого етапу.

Результати другого етапу оцінюються за двома критеріями: за кількістю правильних відповідей та витраченого часу.

Учасники Конкурсу, які посіли 1-е, 2-ге та 3-тє місця, за результатами конкурсу нагороджуються дипломами та грошовими призами (в т.ч. за 1-е місце – 3000 грн, за 2-е місце – 2000 грн, за 3 місце – 1000 грн).

Секретар конкурсної комісії – Роголь Г.Л.

тел/факс: (044) 403-83-55