Безпечна експлуатація та ремонт вибухозахищеного електрообладнання

Близько 20 % пожеж та вибухів виникає через погану якість та недостатньо кваліфіковану експлуатацію електротехнічних пристроїв, що використовуються в галузях промисловості, пов'язаних з отриманням, переробкою, зберіганням та транспортуванням вибухонебезпечних середовищ.

Щорічно у світі 5 % аварій (вибухи, пожежі) від загальної їх кількості відбуваються через вплив на вибухонебезпечне середовище електричних джерел енергії.

Програма

  • 1. Правила будівництва електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 0.00-1.32-01);
  • 2. Розділ ІХ Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС);
  • 3. п. 7.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)

+ до цього може бути (за умови одночасного навчання на присвоєння групи з електробезпеки) :

  • 4. Керівний документ Електроустаткування вибухозахищене. Ремонт (РД 16407-89)

НАВЧАННЯ (Інші види навчання)…

Навчальний посібник: “Охорона праці (Курс лекцій)”, “Електробезпека”