Законодавчі та державні нормативні акти та галузеві інструкції з безпечної та надійної технічної експлуатації конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж

НАВЧАННЯ з законодавчих та державних нормативних актів та галузевих інструкцій з безпечної та надійної технічної експлуатації конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»  (Стаття 392 «Огляд, обстеження та паспортизація об'єктів») Власники або Керуючі об'єктами будівництва забезпечують поточний огляд та періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку об'єктів протягом усього періоду існування.

У зв'язку з цим, Група компаній «Новатор» здійснює підготовку та підвищення кваліфікації фахівців підприємств, відповідальних за нагляд та безпечну, надійну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж.

У ході навчання викладачі навчальних центрів Групи компаній «Новатор» докладно висвітлюють окремі поняття.Нормативних документів з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд» (далі Нормативні документи), що сприяє більш зрозумілому використанню Нормативних документів особами, відповідальними за технічний стан будівель та своєчасний їх ремонт.

«Настанова щодо обстеження будівель та споруд для визначення та оцінки їх технічного стану»  (ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016) встановлює:

«Обстеження об'єкта (планові та позапланові) та моніторинг окремих показників його технічного стану є елементами нагляду, які визначають (за потреби, і прогнозують) технічний стан об'єкта.

Ці дані відповідно до ДБН В.1.2-ХХ є інформаційною базою для формування раціонального складу та термінів виконання заходів з догляду за об'єктом, якими підтримують його експлуатаційну придатність (технічне обслуговування, капітальні ремонти, реставрація), пристосовують до зміни умов використання (реконструкція , технічне переоснащення) або припиняють експлуатацію (консервація, ліквідація)

При проведенні курсу навчання фахівців підприємств, відповідальних за нагляд та безпечну, надійну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж викладачами навчального центру «Новатор» використовується багато наочного матеріалу (фотографії дефектів та пошкоджень будівельних конструкцій із реальних об'єктів). Під час навчання викладачі центру передають свій досвід та професійні навички слухачам курсів, звертаючи особливу увагу на найбільш характерні вразливі місця, з яких починається руйнування конструкцій.

Перевірка знань спеціалістів підприємств проводиться в установленому порядку на початок виконання функціональних обов'язків і періодично, один раз на три роки.