Порядок ведення журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці

Порядок ведення журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці

 

Графа № 1 вказується досіядковій номер запису

Графе № 2 вказується Дата проведення інструктажу

Графе № 3 вказується Прізвище та ініціали особи, якій проводили інструктаж

Графе № 4 вказується професія або посада особи, якій проводили інструктаж, а також зазначається повна кількість років, які виповнились на момент проходження інструктажу

Графа № 5 вказується вид інструктажу, а також номер(и) інструкції, за якою проводився інструктаж. При проведенні позапланового чи цільового інструктажу номер інструкції може не вказуватись

Графа № 6 вказується причина, що викликала необхідність проведення інструктажу. При проведенні первичного чи повторного інструктажу графа не заповнюється.

Графа № 7 вказується прізвище та ініціалі особи, яка проводила інструктаж

Графа № 8 ставити підпис працівник, який проходив інструктаж

Графа № 9 ставити підпис посадова особа, яка проводила інструктаж

Графа № 12 ставити підпис працівник, який перевірив знання та здійснив допуск до роботи, та вказується дата допуска до роботи

 

При проведенні стажування:

Графа № 10 вказується кількість змін призначеного стажування та дати початку та фактичного закінчення стажування

Графа № 11 Ставити підпис працівника, який пройшов стажування.

 

При звільненні від стажування у графах № 10,11 ставляться прочерки.

Якщо стажування не потрібне – графи № 10,11 не заповнюються.

 

Важливо знати:

1. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2. На першій сторінці Журналу вказується назва підприємства (організації), дата початку та закінчення ведення Журналу.

3. Не допускається позбавляти у журналі незаповнені рядки.

4. При помилковому записі не допускається користуватися пранням або коректором. Ошибковий запис має бути викреслений та завірений підписом.

5. Термін зберігання журналу – 10 років з моменту закінчення.