СПОНСОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НОВАТОРА

СПОНСОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НОВАТОРА
Група компаній “Новатор” – в особі 
генерального директора Овсяннікова Федора Олександровича 
та заступника генерального директора Лях Олені Миколаївні –
надала спонсорську допомогу дошкільному навчальному закладу №10 «Незабудка» (м. Шостка)
у придбанні нових дидактично-ігрових посібників: конструкторів LEGO та термомозаїки.
 термомозаїка
Придбань за кошти Групи компаній “Новатор” новий наочно-дидактичний матеріал
дає змогу впроваджувати інноваційні технології у педагогічний процес дошкільного закладу
для формування різних видів компетенцій дошкільників.
 термомозаїка
Завдяки новим матеріалам був проведений міський семінар
«Формування різних видів компетенцій засобами інноваційних технологій»
для завідувачів, вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів та заступників директорів НВК, метою якого було підвищити їхній рівень професійної майстерності з зазначеної проблеми.
конструктор LEGO