Департамент висотно-верхолазних робіт
Випробувальна Механічна Лабораторія

Група компаній «НОВАТОР»
03148, м. Київ, вул. Сім'ї Стешенків, 3, ауд.№4

Свідоцтво про відповідність систем вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №18-02 від 10.12.18

Департамент висотно-верхолазних робіт організовує надання комплексу послуг для ефективного та безпечного виконання робіт:

 1. ВИПРОБУВАЛЬНА МЕХАНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ (ВМЛ) – виконує  випробування обладнання, яке використовується для виконання робіт на висоті, яке у відповідності до законодавства повинно проходити повірку та випробування у відповідні терміни.

  Терміни випробування обладнання можливо дізнатися з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАВТ 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментами та пристроями», документами від виробника відповідно до ДСТУ EN 364-2001 «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробувань».

  ВМЛ проводити інспекцію та вимірювання стелажних систем та конструкцій відповідно до <br>EN 15635:2015 (2016) Системи складські стаціонарні сталеві. Експлуатування та технічне обслуговування складського обладнання.

  Перелік видів випробування ЗІЗ для висотних робіт й промислового альпінізму:

  • випробування запобіжних поясів;
  • випробування лямкових поясів та страхувальної прив'язі;
  • випробування страхувальних канатів та шнурів;
  • випробування монтерських кігтів та лазів;
  • випробування стрічок та стрім'янок;
  • випробування засобів для підйому та спуску канатом;
  • випробування страхувальних засобів для промислового альпінізму

  Перелік робіт з інспекції стелажних систем та конструкцій:

  • Перевірка кривизни стійок та балок стелажів;
  • Перевірка скручування стійок та балок;
  • Зовнішній огляд деталей стелажу;
  • Оцінка якості зварних швів;
  • Вимірювання вертикальних та горизонтальних відхилень;
  • Перевірка рівня затягування болтових з'єднань стелажів;
  • Випробовування траверс на вантаж несучу здатність;
  • Оцінка стану складових стелажної системи за критеріями ризиків.

  Термін виконання робіт з випробування та інспекцій:

  • Випробування засобів індивідуальної захисту від падіння з висоту – 1 раз на 6 місяців;
  • Випробування стрічок та стрім'янок – 1 раз на 12 місяців;
  • Випробування дерев'яних стремян – 1 раз на 6 місяців;
  • Випробування пересувних риштувань, помостів та лісів – 1 раз на 12 місяців.
  • Інспекція стелажних систем та конструкцій – 1 раз на 12 місяців.
 2. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ задіяних для виконання робіт на висоті та промислового альпінізму – проведення теоретичних та практичних зайняття з використанням засобів захисту. Проведення практичних тренінгів для підвищення кваліфікації. Проведення майстер класів з виконання робіт з промислового альпінізму.

 3. КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ – повний й ґрунтовний пакет інформування щодо виконання робіт. Підбір обладнання для співробітників. Організація систем страхування у місцях постійного виконання робіт. Експлуатація стелажних систем. Перепланування конструкцій.

Директор департаменту – Валерій Протопопов – м.тел:  +38(067) 487-67-16 

Завідувач лабораторії – Віктор Косенко – м.тел:  +38(050) 463-60-80